1. A pénzügyi közvetítés jövője

2. FinTech - digitális pénzügyi szolgáltatások

3. Controlling a vállalati gyakorlatban

4. Digitális megoldások a pénzügy és számvitel területén

5. A pénzügy és számvitel oktatása a digitalizálódó üzleti felsőoktatásban

6. Könyvvizsgálat, könyvelés

7. Hazai és nemzetközi adózási kérdések

8. Pénzügy, számvitel és a digitalizáció aktuális kérdései (angol nyelvű szekció)1. A pénzügyi közvetítés jövője

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Dr. Mérő Katalin, egyetemi docens és Marsi Erika, Nemzetközi Bankárképző Központ alelnök

A szekció leírása: 

Ez a szekció a bankrendszer és a pénzügyi közvetítő rendszer strukturális átalakulásának kérdéseivel, a jövő pénzügyi közvetítő rendszerének intézményi sajátosságaival foglalkozik.

A 2010-es évekre nemcsak a pénzügyi közvetítő intézmények tevékenysége, kockázatai és szabályozása alakult át, de alapvetően megváltozott a pénzügyi közvetítő rendszerek struktúrája is. Ma már egyáltalán nem magától értetődő például, hogy a pénzügyi közvetítés alapintézményei csak a bankok lehetnek. Előbb Amerikában, majd Európában is kialakult és széles körben elterjedt az értékpapírosítás és az ezen alapuló árnyékbankrendszer. Ebből következően a banki és piaci típusú pénzügyi közvetítés intézményi dichotómiáját egyre inkább felváltja a bankok tevékenységének piaci alapúvá válása, ami az intézmények tevékenysége közötti határ elmosódását is eredményezi. Az értékpapírosítás az EU fejlesztés-finanszírozásában is általánosan elfogadottá és alkalmazottá vált, a Juncker-terv beruházás élénkítési programjai aktívan használják ezt a finanszírozási formát.

A pénzügyi közvetítés strukturális változásait az egyes intézmények olyan nagy méretűvé válása is kísérte, aminek következtében egy-egy intézmény esetleges csődje önmagában is képessé vált a pénzügyi rendszer egészének stabilitását aláásni. Egyidejűleg a teljesen liberalizált pénzügyi piacokon megnőtt az intézmények közötti összekötöttség, fertőzésnek való kitettség is, ami a makroprudenciális szemlélet előtérbe kerülését eredményezte a kockázatkezelésben és a szabályozásban. A FINTECH cégek és a bankok és egyéb közvetítő intézmények összefonódása is a közeljövő strukturális változásainak részét képezi, amit a bankok jellemzően valamilyen inkubálási folyamattal, míg a szabályozók kísérleti szabályozási módszerek (ún. szabályozási homokozók) kialakításával támogatnak.

A szekcióba olyan előadásokat várunk amelyek a pénzügyi közvetítő rendszer rövidebb és hosszabb távú strukturális átalakulásával, ezen belül:

· a bankok és a tőkepiacok egyre erősebb összefonódásával;

· az értékpapírosítással;

· az árnyékbankrendszerrel;

· a makroprudenciális szemlélet térnyerésével akár a kockázatkezelésben akár a szabályozásban;

· a bankok és a pénzügyi technológiák újszerű kapcsolódási pontjainak üzleti és/vagy szabályozási vetületével;

· egyéb, a pénzügyi szektor strukturális átalakulásához kapcsolódó kérdéssel foglalkoznak.

Szekció előadások:

13.00-15.00

1. Dr. Losoncz Miklós, BGE, kutatóprofesszor: A brexit hatása az EU pénzügyi szektorára: tények és tanulságok

2. Eke Zsolt, doktorandusz, Soproni Egyetem: A hazai biztosítási piac változása a rendszerváltás után –

hol vagyunk és hová tartunk most?

3. Szalai Péter, KPMG, igazgató: Új trendek a banki kockázatkezelésben

4. Marsi Erika, Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt, alelnök: Tudjuk-e, hogy mit akarunk szabályozni?

5. Dr. Ábel István, BGE, egyetemi tanár: A központi bankok poszt-keynesi elmélete és a bankrendszer   

6. Póta Cserne Panka, egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem: Alkalmazkodás a pénzügyi digitalizációhoz

 

2. ’FinTech’ szekció

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Dr. habil. Farkas Szilveszter, főisolai tanár, tudományos főmunkatárs és Czeglédi Tamás, Blockchaineum

A szekció leírása: 

A FinTech kifejezés színes tartalommal rendelkező fogalom. Általánosnak tekinthető, hogy az új digitális technológiákat használó pénzügyi vállalkozásokat jelenti, a hagyományos banki szolgáltatásokat megújítóktól, a befektetési szektort felforgatókon keresztül az új biztosítókig.

A FinTech szektor számos gazdasági, pénzügyi, társadalmi és technológiai változás hatására fejlődik. A szekció előadásai ezeket a hatásokat mutatják meg, és kerekasztal beszélgetési panelek lehetőséget adnak majd a vitakérdések áttekintéséhez és az érdeklődők kérdéseire is válaszolnak a résztvevő szakemberek.

A FinTech megjelent a felsőoktatásban kurzusok formájában és kutatási projektek is indultak; az akadémia szektor és a FinTech szektor meghívott képviselői tartalmas párbeszédet folytathatnak majd a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről.

Összegezve a szekció célja a FinTech ’szektor’ bemutatása, kutatásieredmények prezentálása, a vállalati szektor megújításának közvetítése az akadémiai szektor felé (oktatás, kutatás). A Budapesti Gazdasági Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét a konferencián elhangzó elméleti és vállalati gyakorlatok figyelembevételével kívánja kialakítani.

A FinTech szekció programja:

Programfüzet

Nyitó előadás: (13.00-13.20)

Németh János Pál Ph.D., főiskolai tanár, BGE PSZK: A digitális átállás trendjei (társadalmi, gazdasági hatások)

 

1. PANEL – BLOCKCHAIN (13.20-14.20)

Moderátor: Mátyás Kollár Gabriella, COO, Morgan Stanley

A panelbeszélgetés résztvevői:

Balázsi György, termékfejlesztési vezető, Blockchain Competence Center

Brezovszki Máté, Blockchain Consultant, CEO SOLIDITY SERVICES Ltd.

Mogyorósi Attila, CEO, CoinCash.eu

Kiss-Mihály Norbert, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

 

2. PANEL – INKUBÁTOROK (14.20-15.00)

Moderátor: Czeglédi Tamás, vállalkozó és cégvezető, a HBLF Digitális Szekció vezetője

A panelbeszélgetés résztvevői:

Dede György, menedzser, Start it @K&H

Georgiu Achilles, CEU iLab

Sódar Gabriella, Semmelweis Innovation

 

Kávészünet, networking 15.00-15.30

 

3. PANEL – INSURETECH (15.30-16.20)

Moderátor: Sallai Linda, innovációs és digitalizációs igazgató, CIG Pannónia Biztosító

A panelbeszélgetés résztvevői:

Schaub Erika, Life CInsO, Generali Biztosító Zrt.

Kurtisz Krisztián, CEO, UNIQA és CHERRISK

Szota Szabolcs, CEO, Smartsurance Technologies Kft.

Sarkadi Dániel, Vern Biztosítástechnológiai Kft.

 

4. EGYETEMEK ÉS A FINTECH (16.20-17.20)

Moderátor: Dr. habil. Farkas Szilveszter, főiskolai tanár, tudományos főmunkatárs BGE PSZK

A panelbeszélgetés résztvevői:

Dr. Tuan Anh Trinh, egyetemi docens, BCE CFC

Dr. habil. Becsky-Nagy Patrícia, tanszékvezető egyetemi docens, DE GTK Pénzügy Tanszék

Dr. habil. Bedő Zsolt, innovációs igazgató, PTE, Közgazdaságtudományi Kar

Fischer Bálint Dorsum

Kerényi Ádám

Orbán Zsófia K&H Bank

 

5. NEWTECH (17.20-18.00)

Moderátor: Horváth Miklós, Külgazdasági Szövetség, Ventura Zrt.

A panelbeszélgetés résztvevői:

Riba Gábor, szenior menedzser, PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

Munck Iván, Family Finances

  

3. A vállalati controlling szerepe a versenyképességben

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Kresalek Péter, BGE PSZK Számvitel Tanszék tanszékvezető-helyettes, mestertanár és Radó István, Menedzsment és Controlling Egyesület elnök, IFUA ügyvezető

A szekció leírása: 

A hatékony és jól működő controlling javíthatja a vállalatirányítás hatékonyságát. A hatékony vállalatirányítás hatékonyabb vállalati gazdálkodást eredményezhet, szolgálva a versenyképesség követelményét (is). A helyesen kialakított és jól működő controllingrendszer tehát befolyásolhatja a vállalati versenyképességet.

De hogyan?

A konferencia szekciójának célja igazolni a fenti állításokat és válaszokat találni a kérdésre. Ehhez várjuk a vállalati szakembereket a megszerzett tapasztalataik bemutatására és a vállalati controlling témakörének kutatóit, eredményeik ismertetésére. A szekció munkája lehetőséget teremt az elmélet és a gyakorlat összevetésére és egymással történő kiegészítésére.

Szekció előadások:

13.00 - 15.00

1. Dr. Szukits Ágnes (tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem): Tervgazdaságtól az adatgazdaságig - Képkockák a hazai controlling gyakorlat elmúlt évtizedeiből

2. Dr. Lakatos Vilmos (egyetemi docens, Debreceni Egyetem): Controlling sajátosságok a vállalkozási méret függvényében

3. Dr. Németh Krisztina (főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem): A nemzetközi törekvések és a controlling összefüggései a családi KKV-k körében

4. Dr. Musinszki Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem) – Gyenge Norbert (okleveles közgazdász) – dr. Lipták Katalin (egyetemi docens, Miskolci Egyetem): Kontroller kompetenciák egy munkaerő-piaci felmérés tükrében

5. Kollár Viktor (Pénzügyi vezető – üzleti támogatás, Dreher Sörgyárak Zrt.): A Controlling átalakulása Pénzügyi Business Partner-é

6. Radó István (elnök, Menedzsment és Controlling Egyesület, ügyvezető, IFUA): Áttérés pénzügyi számvitellel integrált vezetői számvitelre SAP S/4HANA Finance-szel

15.30 - 17.30

7. Gáspár Sándor (PhD-hallgató, Szent István Egyetem): KPI tree logikai modellezése különböző determinisztikus mutatók mentén

8. Tehenics Ibolya (Pénzügy és kontrolling csoportvezető, Magyar Földgáztároló Zrt.): IBM Cognos TM1 alapú tervezési rendszer bevezetése

9. Gábor Ágnes (PhD-hallgató, MKB Bank Nyrt.): A projekt controlling és az innováció találkozása egy start-up életében

10. Almási Bálint (tanársegéd, Budapesti Gazdasági Egyetem): Vállalati értékkontrolling

11. Dr. Szemán Judit (egyetemi docens, Miskolci Egyetem) – dr. Musinszki Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem) – dr. Bozsik Sándor (egyetemi docens, Miskolci Egyetem): A társadalmi vállalkozások balanced scorecard rendszerének kialakítása a szociális szövetkezetek példáján – pénzügyi mutatószámok

12. Süveges Gábor Béla (mesteroktató, Miskolci Egyetem): A magyarországi távhőszolgáltatók forrásszerkezetének sajátosságai a vállalatok 2009-2017. évi beszámolói alapján

13. Szijártó Boglárka (tanársegéd, Budapesti Gazdasági Egyetem) – Dr. Sisa Krisztina (főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem): Direct costing mint lehetséges döntéstámogató eszköz a felsőoktatási szektorban


4. Digitális megoldások pénzügy és számvitel területen

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Dr. Kardos Barbara, BGE PSZK Számvitel Tanszék tanszékvezető, főiskolai docens és Horváth Ilona, Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos egyesülete, Digitális Tagozat elnöke

A szekció leírása: 

A szekció célja a pénzügyi és számviteli munkafolyamatokat támogató technikai megoldások bemutatása.

A pénzügyi és a számviteli feladatok számos területét már évek óta alakítja és befolyásolja a digitalizáció és egyre több szakmai résztevékenység jellemzője lesz a jövőben is.

Először a bérszámfejtés, majd a tranzakciós könyvelés (adatrögzítés) automatizálása (a kimenő, mellettük később már a bejövő számlák digitális feldolgozása) jelentett nagyobb változásokat, ezeket pedig már a szoftverrobotok követik. 

A pénzügyi és a számviteli szakemberekkel szembeni legnagyobb kihívás: meglátni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket és nem megijedni attól, hogy a gépek elveszik a munkájukat.

Szekciónk célja bemutatni azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek megkönnyítik, meggyorsítják, tehát segítik és támogatják a szakmánk tevékenységeit, úgy, hogy szakemberként egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű feladatokra koncentrálhassunk.

Előadók: 

13.00-15.00

-         Molnár Tamás - Az üzleti folyamatok automatizálásának lehetőségei  

-         Tusnádiné Ágoston Márta - Elza – elektronikus zárlatot segítő alkalmazás sok-sok hasznos szakmai tartalommal

-        Kristó Zoltán - Riport – intelligens üzleti jelentés készítés

-         Városi Ágnes - Viki a könyvelőasszisztens – könyvelőirodai CRM

-         Várgedő Lajos - Adriana Accounting – automatikus kontírozás

-         Ardó Péter - Arconsult – cégkapu használat és elektronikus ügyintézés   

-         Berényi Benjámin - PénTech - Okos faktoring: likviditás gombnyomásra

 

5. A pénzügy és számvitel oktatása a digitalizálódó üzleti felsőoktatásban

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Dr. Borzán Anita, egyetemi docens; Dr. Hegedűs Mihály oktatási alelnök, Magyar Könyvvizsgálói Kamara

A szekció leírása: 

Napjainkban a digitalizációs technikák miatt jelentős súlypont eltolódás szemtanúi lehetünk, így az oktatás területén is szemléletváltásra van szükség.

A digitalizáció hatására a gyártás és előállítás, valamint a szolgáltatás területén is egyrészt az alacsony szaktudást igénylő, egyszerű, munkák kiváltását, másrészt új digitális kompetenciákat igénylő munkakörök kialakulását figyelhetjük meg. A digitális készségek javítása, rendszerben való gondolkodás, a digitális alulképzettség felszámolása elképzelhetetlen az oktatás aktív szerepvállalása nélkül. A kompetencia fejlesztéséhez kulcsfontosságú a digitális technológiával támogatott tanulás az oktatás minden szintjén, amelyhez nélkülözhetetlen az innováció és a digitalizáció megjelenése pedagógiai, technológiai és szervezeti szinten is.

Az egyéni szintű kompetenciák mellett kiemelkedően fontos, hogy a vállalati döntéshozók szintjén megjelenik-e a nyitottság a digitális transzformációra, és ha igen, akkor milyen gyors reakcióidővel, és milyen törekvések irányulnak a digitális trendek bevezetésére.

A pénzügy és számvitel oktatása – a digitalizálódó üzleti felsőoktatás szekció célja, hogy megvitassuk az oktatás területén bekövetkezett illetve várható új módszertani igényeket és lehetőségeket, megismerjük és megvitassuk a kutatási eredményeket.

Szekció előadások:

13.00 - 14.00

1. Kocsis-Nagy Zsolt stratégiai referens, Szegedi Tudományegyetem: Ma már máma van?” )Süsü), avagy a jövő elkezdődött?

2. Dr. Nagy Balázs tanár – Nádasi-Malinka Krisztina tanár, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum: A tanári szerep átalakulása a digitális forradalomban

3. Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad: Etikai dilemmák a számviteli szakmában. (Romániai szakemberek között végzett felmérés gyakorlati tapasztalatai)

4. Balázsiné Dr. Farkas Katalin oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar – Dr. Bélyácz Iván professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar - Dr. Kardos Barbara tanszékvezető főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar - Dr. Kása Richárd tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar – Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad: A számviteli munka etikai kérdései

14.00 - 17.30 (kávészünet közben 15.30-kor)

Az előadásokat követően Kerekasztal beszélgetés

A kerekasztal beszélgetés két fő témaköre:

  • Digitalizációs módszertani technikák a számvitel tárgyak alapképzési szakos oktatásában
  • A számvitel mesterképzés versenyképessége

Dr. Budai Eleonóra egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar – Denich Ervin tanársegéd, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar: Elvárások és várakozások – a számviteli digitalizáció tükröződése

Dr. Deák István egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar: Oktatási megoldások az SZTE Gazdaságtudományi Karán

Dr. Ilyés Csaba intézetvezető egyetemi docens Budapesti Metropolitan Egyetem – Ilyésné Dr. Molnár Emese tanszéki osztályvezető egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar: Portfólió alapú oktatás a Controlling, Statisztika és Számvitel tantárgyaknál

Török Martina Zsófia tanársegéd, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar: Számvitel oktatás a BGE Számvitel Tanszékén a digitalizálódó üzleti felsőoktatás tükrében

Dr. Filyó Janka adjunktus – Dr. László Norbert adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem: A Számvitel MSc képzés első 10 éve

Dr. Borzán Anita egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar: A digitalizáció számviteli kompetenciákra gyakorolt hatása a felsőoktatásban

Dr. Hegedűs Mihály főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola: A könyvvizsgálat oktatásának alkalmazkodása a változó világhoz

Kerekasztal beszélgetés további részvevői:

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó, DE GTK Számviteli és Pénzügyi Intézet Számvitel Tanszék vezetője

Dr. Fenyves Veronika, DE GTK Számviteli és Pénzügyi Intézet Kontrolling Tanszék vezetője

Dr. Karai Éva, ELTE GTI, egyetemi docens

Dr. Szekeres Bernadett, ELTE GTI, egyetemi adjunktus

Dr. Bács Zoltán, DE GTK Számviteli és Pénzügyi Intézetének vezetője, DE kancellár

 

6. Könyvvizsgálat, könyvelés

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

Szekció társelnökök: Madarasiné dr. Szirmai Andrea, BGE PSZK Pénzügy és Számvitel Intézetvezető, egyetemi docens; dr. Pál Tibor, elnök, Magyar Könyvvizsgáló Kamara, intézetigazgató egyetemi tanár Számvitel Intézeti Tanszék, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A szekció leírása:

Számos felmérés szerint a könyvelési munkák jelentős része drasztikusan átalakul, sőt meg is szűnhet a digitális eszközök és automatizmusok hatására. Sőt, az is vitathatatlan, hogy a legújabb IT megoldások, a robotizáció, az adatbányászati megoldások eredményeinek feldolgozása a könyvvizsgálók elé is kihívást jelent. A kihívásnak több megjelenési formája is van: az egyik értelemszerűen a szakmai tudás és feladatok kérdése, a másik lehet az ezek mentén megfogalmazódó szakmai minőség biztosítása. Ha még tovább lépünk a pénzügyi beszámolás irányába, tapasztalhatjuk, hogy a digitalizációs megoldások hatására egyre több olyan szellemi termék keletkezik, amelyek megjelenítése és értékelése számtalan kérdést vethet fel.

- Mennyiben kell egy könyvvizsgálónak, könyvelőnek egyben az IT-hoz is értenie?

- Hogyan változnak meg az elszámolási és ellenőrzési folyamatok a digitalizáció hatására?

- Milyen könyvelőre és könyvvizsgálóra lesz szükség a jövőben?

- Hogyan támogatja a hamarosan bevezetésre kerülő Könyvelők Önkéntes Minőségbiztosítási Rendszere a könyvelőket?

- Vajon a nagy és kisebb könyvvizsgáló cégek ugyanúgy ítélik meg, élik meg a digitalizációs kihívásokat?

- Milyen megoldásokat vethetünk fel a megjelenítési és értékelési kérdésekre?

Szekció előadások:

13.00-15.00

1. Wessely Vilmos, Audit Network Hungary Kft. ügyvezető igazgató: A digitalizáció hatása a könyvizsgálati folyamatokra

2. Killik László, MGI BPO Partner: A digitalizáció könyvvizsgálati kockázatai

3. Halmosi Gábor, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft igazgató: Blockchain és a könyvvizsgálat

4. Molnár Attila, Deloitte Magyarország igazgató: Innovatív eszközök alkalmazása a könyvvizsgálatban

5. Czakó László, SAS Institute Kft., Senior Manager: Digitális megoldások a csalásmegelőzés, felderítés és kockázatkezelés területein

6. Jakab Tekla, Szent István Egyetem PhD hallgató: Banki IFRS átállás könyvvizsgálói szemszögből 

15.30-17.30

7. Urbán Balázs, Process Solution, partner: Digitalizáció és automatizáció a könyvelésben- előnyök és kockázatok

8. dr. Sallai Csilla, Dr.Sallai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató: Taposómalomból aknamezőre

9. Szabó Zsuzsanna, EXTRA-AUDIT KFT ügyvezető: Van-e minőség a könyvelésben?

10. Zsiga Sándor, ZSI-ROda Számviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Kft. ügyvezető: "Kopogó könyvelés" alkonya

11. Papp Tibor, vezérigazgató, Írisz Office Zrt: A jövő könyvelése a döntéstámogatás az előadás címe

12. Badak Béla, Innoa Services KfFt. ügyvezető: A digitalizáció hatása: Több figyelmet igénylő szellemi termékek

13. Lippai-Makra Edit, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, tanrsegéd, PhD hallgató: A nem-pénzügyi információk közzététele és hasznosítása a tőkepiacon

 

7. Hazai és nemzetközi adózási kérdések

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Dr. Fellegi Miklós, BGE PSZK Pénzügy Tanszék tanszékvezető, egyetemi docens és Burján Ákos, PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa

A szekció leírása: 

A szekció a címének megfelelően, illeszkedve a konferencia központi üzenetéhez, a legújabbkori adózásunk kihívásaival s az arra adott szakmai válaszokkal kíván foglalkozni.

Már legalább fél évszázada „divat” gyorsuló világról beszélni, de az utolsó mögöttünk hagyott évtized, talán még a szakemberek körében is meglepetést okozott a digitalizáció fénysebességgel való betörésével a tudomány és a mindennapi élet legkülönbözőbb területeire.

A folyamatban az adózás területei sem maradtak, maradhattak érintetlenül. A technikai fejlődés lehetővé tette az adózáshoz eddig szorosan kapcsolódó és attól elválaszthatatlannak hitt fogalom átértékelését. Ma még nehezen elképzelhető, hogy a „hagyományos” adóellenőrzések, adóbevallások, akár adónemek stb. fogalomköre teljesen új értelmet nyer, pedig mindennapi realitás, hogy itt már a jövő időben való megfogalmazás sem indokolt. Újra kell értelmezni az adóhivatal, az adóalanyok szerepét az elindult folyamatban. Más perspektívát kap egy ország költségvetésének tervezhetősége is az értéklánc szerinti adóztatás, a világszinten összekapcsolódó adórendszerek, adóhivatalok, a „big data” nyújtotta lehetőségek következtében.

A konferencia szekciójába olyan előadásokat várunk, amelyik a ma még teljesen be nem látható folyamat egy-egy kicsiny szeletkéjéhez illeszkedően mutatja be a jelen változásait, legyenek azok

· átfogó összefüggéseket elemző területek,

· a hazai adórendszert érintő kérdések,

· a nemzetközi tendenciákat bemutató vagy

· egy-egy ország sajátos adózási problémáit, jó megoldásait felvillantó előadások.

Szekció előadások: 

13.00-15.00

1. Burján Ákos, PwC partner: Nemzetközi trendek hatásai a magyar közvetlen adókra

2. Rabb Andrea, Moklasz Nemzetközi Alelnök, okleveles adószakértő:A digitális gazdaság adóztatása EU-s szempontból

3. Srankó Zsolt, KPMG, igazgató: Digitalizáció az adózásban

4. Dr. Lükő Ivett, Provident szenior adózási vezető: A pénzügyi szektor különadói a hazai és nemzetközi szabályozásban

5. Dr. Sági Judit-Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes, BGE-PSZK egyetemi docens: Digitalizáció és adóhatóság

15.30-17.30

6. Sík Richárd, Deloitte, adótechnológiai vezető: Az adózás digitalizációjának helyzete Magyarországon, az aktuális adatszolgáltatási trendek tükrében

7. Gyányi Tamás, WTS partner: Az online számlázás és az EKAER gyakorlati tapasztalatai és kihívásai

8. Lakatos Zsuzsanna, Tax Revolutions ügyvezető és Kiss Tamás, NAV Transzferár Ellenőrzési Osztály osztályvezető: Transzferár ellenőrzési szempontok és gyakorlati megoldások

9. Dr. H. Nagy Dániel, MAZARS adóigazgató: A digitális gazdaság adóztatása

10. Farkas Gábor, PwC, igazgató: Digitális megoldások az adózásban

11. Dr. Hegedűs Szilárd, BGE-PSZK adjunktus: Önkormányzati finanszírozás egy kérdőíves felmérés tükrében

 

8. Pénzügy, számvitel és a digitalizáció aktuális kérdései (angol nyelvű szekció)

Időpont: 2019.11.07. 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem - 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Szekció társelnökök: Prof. Dr. Ábel István, egyetemi tanár, BGE PSZK; Prof. Dr. Losoncz Miklós, egyetemi tanár, kutatóprofesszor, BGE

Szekció előadások:

15.30-18.30

1. Dr. Radoslav Tušan, Technical University in Kosice: Current Status and Trends of Setting the Thresholds for Statutory Audit in EU Countries

2. Hans Van Gils, Avans University of Applied Sciences: Auditing and the effects of text mining and data mining on the future of the profession

3. DETAILLE Michaël, HELMo University College Belgium: My accountant will be a robot?

4. Fiona Robertson: How is digitalisation currently manifested in the fields and processes of Finance and Accounting

5. Tran Duc Hung, FH Aachen, University of Applied Sciences: Teaching and Digitalisation

6. Henri Huovinen, Lahti University of Applied Sciences: Technology Evolution in Investment Education -Case of an Investor Game

7. Adriana Tiron-Tudor, Gianluca Zanellato, Babes Bólyai University: IR Alignment and Corporate Characteristics in the case of European State-Owned Enterprises

8. Joanna Dyczkowska: Development of integrated reporting in the life science company.

9. Tomasz Dyczkowski, Wroclaw University of Economics and Business, Poland: Towards integrated reporting in non-profit organizations

10. Róbert Kanasz - Vladimír Gazda, Technical University in Kosice: On the Payments Evolution within  the Two-Currency Monetary System

11. Pavlik Lukas: Design and Verification of Algorithm for Determination of Insurance Value in the field of Cyber Risk Insurance

12. Ralf Bauer, Rhine-Waal University of Applied Sciences